Rezultati

Projektni rezultati vezani su uz rad suradnika koji sudjeluju u njegovu ostvarivanju i koji se usavršavaju i stječu nova znanja na studijskim putovanjima i konferencijama. Te će nove spoznaje biti predstavljene javnosti kroz javna predavanja i tribine te znanstvene radove.

Klikom na izbornik s lijeve stane saznajte više o rezultatima projekta, koji uključuju i uspostavljanje Ureda za suradnju i Baze podataka mladih istraživača Sveučilišta u Rijeci.