Kontakt

dr. sc. Elvio Baccarini, red. prof.

Odsjek za filozofiju
Filozofski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

e-pošta: ebaccarini@ffri.hr