O projektu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci uz potporu Europskog socijalnog fonda pokrenuo je projekt „Izgradnja sustava potpore za mlade istraživače“ kako bi mladim istraživačima sa svih sastavnica Sveučilišta osigurao plodno tlo za međusobnu suradnju, kao i za povećanje njihove otvorenosti prema javnom i poslovnom sektoru.

Statistički podaci ukazuju na nedostatak znanstvene literature objavljene u relevantnim znanstvenim časopisima i nedovoljnu međunarodnu vidljivost hrvatskih istraživača. Ti su elementi na ključan način povezani, naime, mladi istraživači djeluju zasebno te zbog nemogućnosti kvalitetnog interdisciplinarnog pristupa stvaraju nedovoljno vidljive znanstvene radove.

Uz to, istraživanja ukazuju na velike socijalizacijske prepreke u radu mladih istraživača poput prevelike radne opterećenosti, ovisnosti o međuljudskim faktorima pri istraživanju, nedostatku sredstava za rad, niskog stupnja mobilnosti i umreženosti, kao i već navedenog problema zatvorenosti istraživačkih zajednica.

Ovaj projekt pokušava riješiti ove probleme građenjem i poticanjem prakse coworkinga među mladim istraživačima, to jest, rada u poticajnoj zajedničkoj okolini gdje znanstvenici mogu međusobno dijeliti znanja i vještine stečene tijekom svog obrazovanja i rada na različitim institucijama. Rad u okruženju ljudi koji dijele iste znanstvene vrijednosti u istraživanje pojedinca unijelo bi spoznaje iz drugih područja s kojima možda nikada nije ranije nije bio upoznat, a koje mogu biti prijelomna točka u njegovu znanstvenom djelovanju.

Coworkingom upravlja novoosnovani Ured za suradnju čija je glavna uloga olakšati znanstvenu suradnju u svrhu povećanja znanstvene izvrsnosti te predstaviti dosege projekta široj javnosti kroz predavanja i tribine.

Uz Ured, umrežavanje će biti olakšano i Bazom podataka u kojoj se mogu pronaći svi mladi istraživači Sveučilišta u Rijeci, kao i osnovne informacije o njihovim znanstvenim uspjesima i interesima te njihovi kontaktni podaci.

Drugi cilj projekta jest znanstveno istraživanje iz polja socijalne filozofije znanosti, čiji bi se rezultati iskoristili u uklanjanju navedenih poteškoća pri radu mladih istraživača, ali i na temelju kojeg bi se znanstvenoj zajednici predstavio ovaj, zasad nedovoljno zastupljen, pristup analizi samog znanstvenog istraživanja.
 


 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost ovog projekta je 930.859,20 HRK, a EU udio u financiranju projekta iznosi 100%. Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2015. – 30. studenoga 2016.